• bialystok liceum ogolnoksztalcace v
  • TANIE NOCLEGI CHORWJA
  • kopci z rury wydechowej Matiz
  • gry symbian s60v3 178x208 nokii 3250
  • Stolarnia drzwi zewntrzne Z witraem
  • Sherman ARV I
  • Szkolenia higiena pracy
    Won't fall deep in love
    szkolenie wstępne ogólne sposób organizacji
    szkolenie berneńskiego psa pasterskiego
    szkolenia kadry-płace Symfonia
    Szkolenia BHP Zielona Góra
    Szkolenie Taktyka i TECHNIKA interwencji
    szkolenie Kadry płace Lublin
    szkolenie wstępne BHP Wzór
    szkolenia okresowe BHP Druki
    Szkolenia Kierowców Bielsko-Biała
    szkolenia okresowe BHP pielęgniarki
      aaaaWon't fall deep in loveaaaa


    Dz.U.96.62.285. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp.
    Dz.U.04.180.1860. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.
    Dz.U.05.116.972. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.


    Bzrdzo dziękuje.

    Nie ma przepisu konkretnie dla tej branży.
    A więc będziesz musiał posłużyć się różnymi przepisami zależnie od rodzaju urządzeń, prac i technologii stosowanych w tym zakładzie.
    Kilka podstawowych przepisów które mogą mieć tu zastosowanie:

    Dz.U.1951.22.174 Rozporządzenie - Bezpieczeństwo pracy przy sprężarkach powietrznych.

    Dz.U.1950.25.223 Rozporządzenie - Obsługa suwnic elektrycznych w zakładach pracy.


    Dz.U.2003.169.1650 Rozporządzenie - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

    Dz.U.2000.26.313 Rozporządzenie - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych

    Dz.U.2000.40.470 Rozporządzenie - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach spawalniczych.


    I oczywiście wiele innych. Troszkę za mało napisałeś o zakłądzie. Będą tu zapewne miały zastosowanie przepisy dotyczące NDS i NDN, wypadków, szkoleń bhp, czynników rakotwórczych, oraz wiele innych.


    Napisz coś więcej może zawęzimy zagdanienie. :)

    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACYz dnia 27 lipca 2004 r.
    w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

    § 17. Ukończenie w okresie, o którym mowa w § 15, szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia.

    Z mocy prawa szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.

    pozdrawiam ;)
    Monika


    Po ukończeniu takiego kursu może w swoim zakładzie pracy pełnić zadania służby bhp.
    pozdrawiam serdecznie
    Monika

    Oczywiście pracodawca taki może przeprowadzać szkolenie wstępne ogólne, gdyż instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy.


    Z mocy prawa szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.

    pozdrawiam ;)
    Monika


    Pani Moniko ,czy zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP-szkolenie dla pracodawców ma termin ważności?nie ma takiej adnotacji na zaświadczeniu tzn że jest bezterminowe?


    1. Szkolenia i doradztwo w zakresie BHP.
    2. Opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, wynikające z art. 226 Kodeksu Pracy
    3. Udział i pomoc w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowanie dokumentacji wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do/z pracy.
    4.Informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń.
    5. Nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy.
    6. Prowadzenie akt osobowych pracowników i nadzór nad prawidłowością
    prowadzenia akt osobowych pracowników.
    7. Kontrola stanowisk pracy i sposobu wykonywania pracy.
    8. Wykonywanie zadań służby BHP w zakładach pracy.

    :rolleyes:

    - napisz gdzie ta praca i na jakich warunkach, co do płacy to..... :rolleyes:

    Witam serdecznie,

    Czytam nowe rozporządzenie dotyczące szkoleń bhp i mam kilka pytan z tym związanych:

    1. Czy pracownik słuzb bhp ( technik bhp) moze prowadzić szkolenia? Jesli tak to jakie?

    2. Jezeli jest zapisane, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy do zakresu działania służby bhp należy:

    16) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników

    i dalej, że

    Służba bhp nie może być obciążana innymi zadaniami niż wymienione w ust. 1, z wyjątkiem pracownika zatrudnionego przy innej pracy, o którym mowa w art. 23711 § 1 Kodeksu pracy.

    to czy ma w takim razie prowadzić te szkolenia czy nie... ??

    Jestem ciekaw jak u was jest to rozwiązane w praktyce.
    Sami prowadzicie komplet szkolen czy jakies podzlecacie a jesli tak to komu np. i co szef na to skoro mysli ze jesli was juz zatrudnil to mozecie robic wszystko :roll:

    Pozdrawiam

    USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
    (Dz. U. Nr 166, poz. 1608) mówi: "Przed zawarciem umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik uzgadniają na piśmie:,......zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujących w szczególności dostarczanie pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zapewnienie napojów i posiłków profilaktycznych, przeprowadzanie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego oraz informowanie o tym ryzyku;".
    Mam w związku z tym pytanie: jak w Waszych zakładach rozwiązano ten problem. Jeśli w umowie ustalono, że szkolenie bhp przeprowadza pracodawca użytkownik, czytaj "behapowiec" na etacie, kto za to płaci. jest to przecież nasze dodatkowe działanie. Poza tym w mojej firmie pracowników tymczasowych często zatrudnia się "na gorąco"; byłem świadkiem jak kadrowa dzwoniła do agencji prosząc o natychmiastowe przysłanie dwóch pracowników, bo ktoś tam zachorował. Było to późne popołudnie i właśnie kończyłem pracę i zbierałem się do wyjścia. Nie będę się więcej rozpisywał, bo chyba wiadomo o co chodzi. Proszę o Wasze uwagi i być może doświadczenie w tej kwestii. Pozdrawiam wszystkich - Stanisław.

    Można, szczegóły co należy spełnić są w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI I PRACY) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy) (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.)

    § 13.1. Pracodawca, który zgodnie z art. 23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy wykonuje zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przed podjęciem wykonywania tych zadań odbywa szkolenie przeprowadzone w formie kursu lub seminarium według programu opracowanego w oparciu o ramowy program określony w części III załącznika nr 1 do rozporządzenia. Potwierdzeniem odbycia szkolenia jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia według wzoru określonego w odrębnych przepisach.

    2. Ze szkolenia, o którym mowa w ust. 1, jest zwolniony pracodawca, który spełnia wymagania kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone w przepisach dotyczących służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

    Jak odpowiesz sobie na pytanie: czy i w jakich okolicznościach inspektor bhp pełniący funkcję służby bhp u Pracodawcy - może być ukarany za wykroczenia przeciwko prawom pracownika? Jeżeli znasz odpowiedź - tzn. że możesz spełniać warunek określony w rozporządzeniu przytoczonym niżej. Pamiętaj że wykładowca i instruktor powinien cechować się: wysokimi kwalifikacjami, odpowiednimi do realizowanych programów szkolenia.

    A tak serio: na pewno znasz rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 1996 r.
    Zobacz § 1 ust 2 ww. rozporządzenia, które mówi: Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne ( jednostki a nie inspektor bhp).

    Witam,

    Już sam nie wiem jak to rozumieć... :?

    Chodzi o ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r.
    w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704)
    Gdzie czytamy :

    § 4. 1. Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
    2. Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

    1) inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

    a) wyższe wykształcenie i co najmniej 2-letni staż zawodowy,
    B) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub
    c) średnie wykształcenie i co najmniej 4-letni staż zawodowy,

    I dalej...

    3. Warunkiem zatrudnienia pracowników na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, poza spełnieniem wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 2, jest ukończenie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
    :shock:

    Pytanie:
    Jakie powinienem ukończyć szkolenie aby zostać pracownikiem służby BHP (inspektor ds. bhp) posiadając zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy ? Czyli szkoła to nie wszytko.... ( ale mnie oszukali :D )

    Przyznaje, że zgłupiałem.... :oops:

    Pozdrawiam

    AREK S.

    Sądziłam , że ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r.w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.(Dz. U. Nr 62, poz. 285) szczegółowo to doprecyzowało i że
    szkolenie pracowników może prowadzić prac.bhp posiadający ukończony kurs pedagogiczny w zakresie bhp w odniesieniu do wszystkich stanowisk z wyjątkiem osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy gdyż szkolenia tych osób prowadzą jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1.ww rozporzązenia. Ale po powtórym przeczytaniu tego -hmm nie znajduję takiego jednoznacznego stwierdzenia . Moze było to w poprzednim rozporządzeniu albo jakims innym akcie? Zagladnij na strone atestu http://www.atest.cet...php?id=lr0011_1 i nowsze.
    Na tym forum tez już był poruszany temat
    uprawnienia do szkoleń .

    Ludzie, opamiętajcie się i nie róbcie dymu w branży!

    § 4. [Podmioty uprawnione do prowadzenia szkoleń] 1. Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.

    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
    z dnia 27 lipca 2004 r.

    w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
    (Dz.U. Nr 180, poz. 1860)